www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt08062020

Last update09:11:44

Back Kauzy Ekologická zakázka Ekologická zakázka - tunel století 8

Ekologická zakázka - tunel století 8

  • PDF

Problematika této kauzy je natolik obsáhlá, že jsme se rozhodli poskytnout vám potřebné informace formou malého „seriálu“ na pokračování. Předchozí části najdete zde: http://www.facebook.com/notes.php?id=115071735187005¬es_tab=app_2347471856
VIII. Jak se zbavit PPF

Samostatnou kapitolu si zaslouží příběh konsorcia PPF. Je možné, že alespoň někteří členové konsorcia PPF měli k dispozici dost informací o chystaném ekotendru předem nebo využili bohatých zkušeností a kontaktů s různými potřebnými subdodavateli svého člena, společnosti Dekonta, a.s. Také měli právníky, kteří nehráli s druhou stranou :-) a odvedli dobrou práci.  Každopádně předložili podklady, které byly daleko hůře rozporovatelné. Navíc si ještě před podáním nabídky vyžádali „kontrolu technické kapacity“ některých objektů, čímž si kryli záda a v následném řízení se to ukázalo jako dobrý taktický tah. Kontrolu však MF odmítlo udělat. Konsorcium PPF podalo odvolání a pak stížnost k ÚOHS ohledně nekonání vyžádané kontroly. Mezitím MF vyřadilo konsorcium ze soutěže a v podstatě se jednalo o následující důvody:
- nesplnění zajištění jedné spalovny s celkovou kapacitou 15 000 T (konsorcium mělo k dispozici 5 spaloven s vyšší celkovou kapacitou);
- nesplnění velikosti požadované kapacity skládky 4 mil kubíků (konsorcium ale doložilo územní rozhodnutí, že skládka bude na požadovanou kapacitu rozšířena);
- vady ve smlouvě o sdružení;   
- vady ve smlouvách se subdodavateli.

Konsorcium PPF se odvolalo, MF odvolání zamítlo a celá věc šla k ÚOHS. Následovala přestřelka ve znaleckých posudcích (pochopitelně protichůdných). Dále proběhl teplý bonz ze strany EKOSAN na člena konsorcia ECOSOIL SÜD GmbH se žádostmi o prověření obratu, pojistných smluv atd. MF vyvinulo nebývalé úsilí, aby našlo důvody pro vyřazení. Máte-li na to žaludek, detaily najdete zde: http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/vyhledavani/8162/. ÚOHS 9. října 2009 ale poměrně nečekaně vyhověl stížnosti konsorcia a vrátil ho do hry.

Ačkoli bylo rozhodnutí pravomocné, MF neotevřelo konsorciu PPF tzv. dataroom (soubor informací nezbytných ke stanovení ceny zakázky), i když termín k podání závazných cenových nabídek se blížil a každý týden byl dobrý. Podle dobře informovaného zdroje se „hrálo o to, aby PPF nemohla podat cenovou nabídku, o které se předpokládalo, že bude výrazně nižší, než u ostatních, předem dohodnutých soutěžitelů“.
Nejspíše proto následovalo několik dalších podnětů ze strany ostatních uchazečů zpochybňujících pozici PPF. Začala opět právní bitva, PPF se alespoň podařilo odsunout termín dodání cenových nabídek na neurčito.
Jedna ze stížností, kterou podala PPF, vinila úředníky ministerstva a také poradenskou společnost AT Kearney z nezákonného nadržování konkurenčním uchazečům. Obvinili je mimo jiné i z toho, že konkurentům předávali údaje o konsorciu PPF a že ho diskriminují. „Z neznámých důvodů vynakládají maximální úsilí, aby nalezli jakoukoliv záminku, alespoň na první pohled kredibilní důvod, na základě nichž by mohli sdružení ze zadávacího řízení vyloučit“.
Skončilo to tak, že Fišerova vláda v červenci 2010 (!), tj. dva měsíce po volbách, vyřadila PPF podruhé. Po celou dobu, bez právně závazného důvodu, nemělo PPF přístup do dataroom.

PPF se znovu odvolalo, znovu získalo odklad a celá věc ležela do minulého týdne na ÚOHS, čekalo se rozhodnutí v nejbližších týdnech. Minulý týden přišla velmi překvapivá zpráva, že konsorcium PPF ze soutěže odstupuje. Prý je zakázka zpolitizovaná. To ale přece věděla od samého začátku! O skutečných důvodech tohoto kroku se tedy můžeme jen dohadovat. (pokračování příště)

Komentářů
Ekologická zakázka - tunel století 8
Viagra koupit 2014-09-28 23:27:59

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."